Regnskap

Et ryddig og profesjonelt regnskap er en forutsetning for en vellykket bedrift. Det danner også datagrunnlaget for strategiske valg og avgjørelser som bedriftseieren og eventuelt styret tar. Det påvirkere alle deler av virksomheten og alle som er en del av den.

Ved å investere i et godt samarbeid med Lørenskog Regnskap som ditt regnskapskontor, investerer du i fremtiden. Vår kunnskap og erfaring fra et bredt utvalg bedrifter og bransjer gir deg et konkurransefortrinn og verktøyene du trenger for å lykkes med regnskapet. Vår kunnskap er din trygghet i et usikkert marked.

Autoriserte regnskapsførere

«Autorisert regnskapsfører er en betegnelse på regnskapsfører som har blitt godkjent av Finanstilsynet til å utføre andre bedrifters plikter etter bokførings- og regnskapslovgivningen. For å kunne søke om autorisasjon, må man oppfylle kravene i regnskapsførerloven om utdanning og praksis.»

Lørenskog Regnskap er et lite regnskapskontor med fokus på små og mellomstore bedrifter. Tre av våre medarbeidere er autoriserte regnskapsførere, og til sammen har vi 70 års erfaring med regnskap. Vi holder oss jevnlig oppdatert på nye lover og retningslinjer for regnskap, skatt og lønn, gjennom kursing og sertifiseringer. Slik at du kan være trygg på at regnskapet er i tråd med gjeldende regelverk og god regnskapsskikk.

Regnskap omfatter blant annet

 • Bokføring og regnskapsføring
 • Lønnskjøring
 • Innsending av lønnsstatistikk
 • Fakturering
 • Avstemming av regnskap
 • Omsetningsoppgaver for merverdiavgift
 • Terminoppgaver for lønn
 • Lønns- og trekkoppgaver og årsoppgave for arbeidsgiveravgift
 • Oppdatering av AA-registeret
 • Oppfølging av sykepenger og annen lønnsrefusjon
 • Økonomisk rapportering og analyse til ledelsen
 • Rådgivning
 • Ligningspapirer og årsregnskap
 • Selvangivelse for næringsdrivende
 • Opplæring av bilagshåndtering og rutiner

Regnskapssystemer

Vi er best på regnskapsystemene Tripletex, PowerOffice GO og Zirius. Hvilket regnskapssystem vi anbefaler avhenger av dine ønsker og behov, samt hva som er mest hensiktsmessig for din bedrift. Regnskapssystemene kan også integreres mot systemer for timeregistrering, lagerstyring og ordrebehandling.

Regnskapssystemene kan vi sette opp i samarbeid med deg, alt etter hvilke rutiner vi skal legge opp til og hvor mye du selv ønsker å gjøre i regnskapssammenheng. Vi hjelper deg også med automatisering av oppgaver og bruk av mobilapper for håndtering av f.eks utlegg og reiseregning.

Tall og rapporter er tilgjengelige i regnskapssystemet til enhver tid, og vi hjelper deg med jevnlige temperaturmålinger av økonomien i selskapet ditt. Slik at du kan ta bedre strategiske avgjørelser, redusere utgifter og drive firmaet mest mulig effektivt.

Hvorfor velge Lørenskog Regnskap?

Lørenskog Regnskap er et autorisert regnskapsførerselskap og totalleverandør av regnskapstjenester. Vi kan love deg god oppfølging og kontroll på økonomien.

Fornøyde kunder

Vi har et sterkt fokus på kundetilfredshet og samarbeid med god kommunikasjon.

Fast kontaktperson

Din faste kontaktperson kjenner deg best og jobber hardt for at du skal lykkes.

Kunnskap & erfaring

Vi har tilsammen over 70års erfaring og holder oss kontinuerlig oppdaterte.

Et hyggelig samarbeid

Hyggelige medarbeidere med godt humør, og hyggelige priser for ditt budsjett.