Budsjettering

Budsjettet er et viktig verktøy for å få frem de økonomiske målsetningene man har for virksomheten. Et gjennomarbeidet budsjett er helt essensielt for å kunne styre bedriften på riktig kurs over tid. Målene bør være minimum ett år frem i tid, men det er smart å sette mer langsiktige mål også.

Hva er poenget med et budsjett?

Et budsjett brukes primært til å sammenligne budsjetterte tall med de faktiske regnskapstallene. Når en regnskapsperiode har passert så sammenholdes tallene. Hvis det er vesentlige forskjeller mellom budsjett og regnskap må få klarhet i hvorfor det er slik. Og man må sette sammen en plan for å redusere avviket så godt det lar seg gjøre.

Vi i Lørenskog Rengskap kan foreslå tiltak for å oppnå bedre samsvar mellom budsjett og regnskap. Som for eksempel å redusere kostnader, øker inntekter eller justere budsjettet.

Kostnadsreduksjoner

Tiltak her kan være reforhandling av leverandøravtaler for å få bedre innkjøpspriser, oppsigelse av dyre eller unødvendige innkjøpsavtaler eller gjøre en vurdering av selskapets faste driftskostnader.

Øke inntekter

Tiltak for å øke salget kan være å øke markedsføringen for produktene eller tjenestene selskapet tilbyr. Da er det viktig at man hele tiden har kontroll på hvor mye hver ekstra krone i økte markedsføringskostnader bidrar med i økt salg. Igjen blir budsjettet og regnskapet et viktig verktøy.

Justering av budsjett

Noen ganger er det nødvendig å stikke fingeren i jorda og virkelighetsjustere ambisiøse budsjett. Lørenskog Regnskap kan bistå med å sette opp realistiske budsjetter. Vi kan også analysere og anbefale tiltak dersom det er differanser mellom budsjett og faktiske resultater.

Hvorfor velge Lørenskog Regnskap?

Lørenskog Regnskap er et autorisert regnskapsførerselskap og totalleverandør av regnskapstjenester. Vi kan love deg god oppfølging og kontroll på økonomien.

Fornøyde kunder

Vi har et sterkt fokus på kundetilfredshet og samarbeid med god kommunikasjon.

Fast kontaktperson

Din faste kontaktperson kjenner deg best og jobber hardt for at du skal lykkes.

Kunnskap & erfaring

Vi har tilsammen over 70års erfaring og holder oss kontinuerlig oppdaterte.

Et hyggelig samarbeid

Hyggelige medarbeidere med godt humør, og hyggelige priser for ditt budsjett.