by Lørenskog Regnskap on October 14th, 2015

​Da Oslo Innovation Week åpnet mandag denne uken, presenterte næringsminister Monica Mæland og finansminister Siv Jensen regjeringens gründerplan «Gode ideer – fremtidens arbeidsplasser». Regjeringen vil bruke mer enn 400 millioner kroner til å gjøre Norge til et bedre gründerland.  Gjennom stipendordninger, tilskudd, programmer og enklere regelverk skal de få flere til å starte egen virksomhet. Halvparten av alle nyetableringer legges ned innen 10 år etter oppstart, så behovet for forenklinger og støtte er stort. Vi ser vi at selv med støtte til oppstart, så er det viktig å ha gode rutiner og samarbeidspartnere.  Har du en dyktig regnskapsfører som bistår med rådgivning og kan fungere som sparringspartner, så har du mye bedre odds for å lykkes! Lørenskog Regnskap kan bistå med å lage en gründerplan spesielt tilpasset den enkelte bedrift.      

by Lørenskog Regnskap on November 7th, 2014

Fredagen er her, helga er rett utenfor og du har kanskje vunnet i firmaets vinlotteri. Hurra! Men er vinlotteri lov?

I 2012 ble vinlotteriet hos Fylkesmannen i Oslo stoppet etter ordre fra Helsedirektoratet. Årsaken var at hele arbeidsplassen med 250 medarbeidere deltok i lotteriet. Hadde det vært begrenset til en mindre avdeling, ville det vært lovlig. Så hvis du jobber i et lite firma – på størrelse med en syklubb eller et sangkor (Lotteritilsynets definisjon på et lite firma) – og lotteriet skjer i forbindelse med et møte, så er det helt greit.

God helg fra Lørenskog Regnskap!


by Lørenskog Regnskap on October 17th, 2014

Snøslaps, høstmørke, kulde og skattelistene er «endelig» her. Nå er det igjen mulig å snoke i andres økonomi. Nytt av året er at om du logger på altinn for å sjekke hva andre har tjent, så blir dette registrert og den som blir sjekket får beskjed om hvem du er. Men fortsatt kan media hente ut lister uten at det blir registrert på navn. Noen tilbyr til og med å snoke i listene for deg, slik at det ikke blir registrert med ditt navn. Alt for publisitet og presseoppslag, men i Lørenskog Regnskap stiller vi spørsmålet: Er det egentlig veldig interessant å vite hva naboen tjener?

by Lørenskog Regnskap on October 1st, 2014

Har du tenkt å fusjonere, fisjonere, sette ned egenkapital eller avvikle før årsskiftet? I så fall må du huske at melding om dette må være mottatt elektronisk i Foretaksregisteret innen 20.10.14. Gjennomføringsmeldinger og andre meldinger innsendt elektronisk etter 10.12.14 kan være vanskelig å få registrert. Det meste kan sendes inn via Altinn,  kontakt oss i Lørenskog Regnskap for bistand! 

by Lørenskog Regnskap on September 11th, 2014

Næringsminister Monica Mæland lovet på forenklingskonferansen 9. september at Norge skal bli best på forenkling i Europa.

- Det skal bli lettere å drive bedrift i Norge, og et viktig grep for å komme dit er å redusere regler og krav som myndighetene pålegger næringslivet, sa Mæland. 

Videre påpekte hun at flere forenklinger er på plass allerede, blant annet innføring av elektronisk skattekort, oppheving av krav til originalbilag ved reiseregninger og at 10 års oppbevaringstid for regnskapsdokumentasjon er redusert til 5 år.

Vi liker forenklinger- you go girl!  Men dette med oppbevaringstiden må gjøres noe med, overgangsreglene gjør at det aller meste fortsatt må oppbevares i 10 år. Monica: Få på plass endelige regler for oppbevaringstid, vi trenger ikke ta vare på alt i 10 år. Hilsen Lørenskog Regnskap.

by Lørenskog Regnskap on August 28th, 2014

Reglene for skatteplikt ved utbetalinger i forbindelse med dødsfall  er endret. Tidligere var lønnsutbetalinger foretatt etter dødsdagen skattefritt (lønnsinnberettet i lønns- og trekkode 916). Dette kunne for eksempel være opptjente feriepenger i dødsåret og når utbetalingsdato for lønn kom etter dødsdagen. Fra og med 2014 skal lønn utbetalt etter man er død, skattelegges og lønninnberettes i kode 923. 

I Lørenskog Regnskap noterer vi oss at dødsfall ikke lenger er gyldig grunn for å ikke betale skatt. Hurra for skatteetaten som har fått tettet nok et hull.

by Lørenskog Regnskap on August 20th, 2014

Driver du momspliktig virksomhet og leier ut et kontor eller flere til en annen momspliktig virksomhet? Tidligere var det sånn at du måtte være frivillig registrert som utleier av bygg i merverdiavgiftsregisteret for å kunne leie ut lokaler med mva.

Fra 1. juli er det endringer i reglene for frivillig registrering for utleie av bygg/anlegg. Hvorfor de bruker begrepet "Frivillig" er litt uklart, all den tid det er et regelverk som følges... Vi sjekket med Skatteetaten og fikk til svar at det er ønskelig at man fortsatt søker om frivillig registrering, men man er ikke lenger nødt til å gjøre det. 

Det vil si: Nå trenger du ikke lenger en ekstra registrering i mva-registret dersom du leier ut lokaler til andre som driver mva-pliktig virksomhet. Dette er en forenkling, og forenklinger liker vi i Lørenskog Regnskap! Det betyr at du  nå kan fakturere husleie med mva uten at det blir feil. Hurra!

Posted on August 13th, 2014

Nå ser du lettere hvor vi er! Kom innom i Karihaugveien 89, opp en trapp og inn en dør. Legg merke til at døra har blitt merket. Her er Lørenskog Regnskap!

Fint skilt! Takk til montøren som skulle komme i dag men trodde det var i morgen, likevel kom i dag. 

Posted on August 13th, 2014

Nå er vi enda mer klare for papirarbeid! Kontoret har vært åpent en god stund, men forbedringer skjer stadig. Nå i form av matchende hullemaskiner!

Elektronisk bilagshåndtering er en god løsning, da skannes alle bilag og man slipper oppbevaring av papir. Men fremdeles er det mange bilag som skal hulles og settes i perm.

I Lørenskog Regnskap har vi redskapen klar! 

Skatt (1)