by Lørenskog Regnskap on November 13th, 2015

​Snart starter et nytt ferieår!
 
Ferie er kanskje ikke det vi tenker mest akkurat nå, selv om vi på Lørenskog Regnskap drømmer litt om sol og sommer… Men det er faktisk lurt å se på regelverket for uttak av feriedager før årsslutt. Arbeidstaker har krav på 25 feriedager i løpet av et år. Lørdag regnes også som en arbeidsdag, det vil si at 25 feriedager utgjør 4 uker og 1 dag ferie. I tillegg har arbeidstaker som fyller 60 i løpet av ferieåret krav på en ekstra ferieuke –hurra!
 
Hvis arbeidstaker ikke tatt all ferien i løpet av året, så kan arbeidstaker og arbeidsgiver skriftlig avtale overføring av inntil 12 dager ferie til neste år. Dette er altså ikke noe arbeidstaker har krav på, men begge partene må bli enige om det.
 
Har arbeidstaker vært syk eller hatt foreldrepermisjon og dermed ikke avviklet ferie, har han/hun krav på å få overført til gode feriedager til året etter.
 
Altså: enten du er arbeidsgiver eller arbeidstaker og det er feriedager til gode - sørg for å få avtalt overføring av feriedager før året er omme. Ta kontakt med oss på Lørenskog Regnskap AS for mer info om dette.
 
God ferie!

by Lørenskog Regnskap on November 11th, 2015

​I forbindelse med statsbudsjettet 2016 har det kommet nye regler om beskatning av utbytte.

Fra 1. januar 2016 vil utbytte beskattes med 28,75% (økt fra dagens 27%). Det vil altså lønne seg å ta ut utbytte før årsskiftet. Usikker på om det er mulighet til å ta ut utbytte og hvilke formelle krav som må være på plass? Det må blant annet avholdes ekstraordinær generalforsamling - ta kontakt med oss på Lørenskog Regnskap for bistand. 

by Lørenskog Regnskap on November 5th, 2015

Normrente for januar/februar 2016 er nå fastsatt

Normrentesatsen for perioden januar og februar er av Finansdepartementet fastsatt til 2,50%. Men når brukes normrente? Hvis arbeidsgiver gir et rentefritt lån til arbeidstaker, er dette en skattepliktig fordel for den ansatte. Skattefordelen beregnes utfra normrentesatsen. Det vil si at dersom arbeidstaker får et lån på kr. 50.000,- må han/hun betale skatt av kr. 104,17 pr. måned (med en normrentesats på 2,5%). Hvis arbeidstaker og arbeidsgiver har avtalt en rentesats lik eller høyere enn normrentesatsen, unngås rentefordel, arbeidstakeren må betale rente til arbeidsgiver istedet. Staten får sine penger uansett, siden renteinntekten er skattepliktig for arbeidsgiver... 

Normrentesatsen fastsettes for to måneder om gangen. I Lørenskog Regnskap registrerer vi eventuelle låneforhold i lønnssystemet, rentefordel blir innberettet ved hver lønnskjøring og du slipper å følge med på normrentesatsen.

Det er unntak for kortsiktige mindre lån, ta kontakt for info!

by Lørenskog Regnskap on October 30th, 2015

​Skatteetaten jobber med forenkling av regnskapsprosessen, og har satt i gang et prosjekt for å lage en standard for hvordan man leverer regnskapsinformasjon.  Den elektroniske standarden har det velklingende navn «Standard Audit File Tax», eller SAFT, som vi foretrekke å kalle det. Innen utgangen av året skal det utarbeides et forslag til standard.

SAFT vil medføre at skatteetaten lettere kan innhente regnskapsdata elektronisk, men det betyr også at det blir enklere å bytte regnskapsfører.  Ulike regnskapsførerselskap benytter ulike regnskapsprogrammer, og med en elektronisk standard vil det bli mye lettere å overføre regnskapsdata fra det ene byrået til det andre.

Vi gleder oss til enklere løsninger, og håper SAFT kommer på plass neste år! 

by Lørenskog Regnskap on October 14th, 2015

​Da Oslo Innovation Week åpnet mandag denne uken, presenterte næringsminister Monica Mæland og finansminister Siv Jensen regjeringens gründerplan «Gode ideer – fremtidens arbeidsplasser». Regjeringen vil bruke mer enn 400 millioner kroner til å gjøre Norge til et bedre gründerland.  Gjennom stipendordninger, tilskudd, programmer og enklere regelverk skal de få flere til å starte egen virksomhet. Halvparten av alle nyetableringer legges ned innen 10 år etter oppstart, så behovet for forenklinger og støtte er stort. Vi ser vi at selv med støtte til oppstart, så er det viktig å ha gode rutiner og samarbeidspartnere.  Har du en dyktig regnskapsfører som bistår med rådgivning og kan fungere som sparringspartner, så har du mye bedre odds for å lykkes! Lørenskog Regnskap kan bistå med å lage en gründerplan spesielt tilpasset den enkelte bedrift.      

no categories