by Lørenskog Regnskap on December 9th, 2015

​Statens sats for bilgodtgjørelse er i 2015 kr. 4,10 pr. km. inntil 10000 km. I regjeringens forslag til statsbudsjett 2016  videreføres satsen på 4,10, men våre kjære folkevalgte har bestemt at den skattefrie satsen kun skal være 3,80 pr. km. Det vil si at når du benytter privatbil i næring i 2016, kan du motta kr. 4,10 pr. km. men du må betale skatt av 30 øre pr. km. Fiffig løsning. Eller ikke...

Uansett er det viktig å føre kjørebok eller fylle ut skjema for bilgodtgjørelse. Ta kontakt med oss i Lørenskog Regnskap hvis du trenger skjema eller mer info! 

by Lørenskog Regnskap on November 13th, 2015

​Snart starter et nytt ferieår!
 
Ferie er kanskje ikke det vi tenker mest akkurat nå, selv om vi på Lørenskog Regnskap drømmer litt om sol og sommer… Men det er faktisk lurt å se på regelverket for uttak av feriedager før årsslutt. Arbeidstaker har krav på 25 feriedager i løpet av et år. Lørdag regnes også som en arbeidsdag, det vil si at 25 feriedager utgjør 4 uker og 1 dag ferie. I tillegg har arbeidstaker som fyller 60 i løpet av ferieåret krav på en ekstra ferieuke –hurra!
 
Hvis arbeidstaker ikke tatt all ferien i løpet av året, så kan arbeidstaker og arbeidsgiver skriftlig avtale overføring av inntil 12 dager ferie til neste år. Dette er altså ikke noe arbeidstaker har krav på, men begge partene må bli enige om det.
 
Har arbeidstaker vært syk eller hatt foreldrepermisjon og dermed ikke avviklet ferie, har han/hun krav på å få overført til gode feriedager til året etter.
 
Altså: enten du er arbeidsgiver eller arbeidstaker og det er feriedager til gode - sørg for å få avtalt overføring av feriedager før året er omme. Ta kontakt med oss på Lørenskog Regnskap AS for mer info om dette.
 
God ferie!

by Lørenskog Regnskap on November 11th, 2015

​I forbindelse med statsbudsjettet 2016 har det kommet nye regler om beskatning av utbytte.

Fra 1. januar 2016 vil utbytte beskattes med 28,75% (økt fra dagens 27%). Det vil altså lønne seg å ta ut utbytte før årsskiftet. Usikker på om det er mulighet til å ta ut utbytte og hvilke formelle krav som må være på plass? Det må blant annet avholdes ekstraordinær generalforsamling - ta kontakt med oss på Lørenskog Regnskap for bistand. 

by Lørenskog Regnskap on November 5th, 2015

Normrente for januar/februar 2016 er nå fastsatt

Normrentesatsen for perioden januar og februar er av Finansdepartementet fastsatt til 2,50%. Men når brukes normrente? Hvis arbeidsgiver gir et rentefritt lån til arbeidstaker, er dette en skattepliktig fordel for den ansatte. Skattefordelen beregnes utfra normrentesatsen. Det vil si at dersom arbeidstaker får et lån på kr. 50.000,- må han/hun betale skatt av kr. 104,17 pr. måned (med en normrentesats på 2,5%). Hvis arbeidstaker og arbeidsgiver har avtalt en rentesats lik eller høyere enn normrentesatsen, unngås rentefordel, arbeidstakeren må betale rente til arbeidsgiver istedet. Staten får sine penger uansett, siden renteinntekten er skattepliktig for arbeidsgiver... 

Normrentesatsen fastsettes for to måneder om gangen. I Lørenskog Regnskap registrerer vi eventuelle låneforhold i lønnssystemet, rentefordel blir innberettet ved hver lønnskjøring og du slipper å følge med på normrentesatsen.

Det er unntak for kortsiktige mindre lån, ta kontakt for info!

by Lørenskog Regnskap on October 30th, 2015

​Skatteetaten jobber med forenkling av regnskapsprosessen, og har satt i gang et prosjekt for å lage en standard for hvordan man leverer regnskapsinformasjon.  Den elektroniske standarden har det velklingende navn «Standard Audit File Tax», eller SAFT, som vi foretrekke å kalle det. Innen utgangen av året skal det utarbeides et forslag til standard.

SAFT vil medføre at skatteetaten lettere kan innhente regnskapsdata elektronisk, men det betyr også at det blir enklere å bytte regnskapsfører.  Ulike regnskapsførerselskap benytter ulike regnskapsprogrammer, og med en elektronisk standard vil det bli mye lettere å overføre regnskapsdata fra det ene byrået til det andre.

Vi gleder oss til enklere løsninger, og håper SAFT kommer på plass neste år! 

Skatt (1)