Forskuddsskatt - AS
by Lørenskog Regnskap on January 26th, 2018

​Skatteetaten har i disse dager sendt ut forskuddskatteseddel og betalingskort for forskuddsskatt til aksjeselskaper. Dette gjelder aksjeselskapets skatt av overskudd i 2017 (23%). Det vil si at selskapet skal betale 23% av det skattepliktige overskuddet. Det er som oftest samme beløp som den faktiske selskapsskatten i 2016, som nå blir krevd inn som forskudd på skatt 2017.

Forskuddsskatt skal betales i to terminer, 15. februar og 15. april. Skatteoppgjør for selskapet foreligger som oftest i oktober, og det blir da avregnet faktisk skatt mot hva som er forhåndsbetalt. Resterende blir en restskatt eller skatt til gode for selskapet.

Hvis du mener grunnlaget for beregning av forskuddsskatt er feil, så er det mulig å søke om endring av dette. Det kan f.eks. være hvis resultatet i 2017 blir veldig annerledes enn 2016, som er det grunnlaget Skatteetaten bruker. Ta kontakt med oss hvis du ønsker bistand til endring av forskuddsskatt!


Posted in Skatt    Tagged with skatt, forskuddsskatt, overskudd, aksjeselskap, forhåndsskatt, lørenskog, regnskap, lørenskog regnskap, skatteetaten, forskuddskatt, forhåndskatt, skatteberegning, skatteoppgjør


0 Comments

Leave a Comment


Skatt (1)