Kassasystem
by Lørenskog Regnskap on March 16th, 2016

Ny forskrift om kassasystemer er nå fastsatt.
 
Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2017. Det vil si at dersom du ha kontantsalg, må kassasystemet fra denne dato blant annet tilfredsstille følgende krav:
 - Skal foreligge beskrivelse av kassasystemets funksjoner
 - Skal framgå av beskrivelsen hvordan kassasystemet kan kontrolleres
 - All bruk skal lagres fortløpende i en elektronisk journalSkal kunne produsere x- og z-rapporter (forskriften sier også beskrivelse av hva rapportene skal inneholde).

Har du kontantsalg uten kassasystem som tilfredsstiller kravene, må du oppgradere eller kjøpe nytt kassasystem med produkterklæring. Leverandører av kassasystemer må ha en produkterklæring på at kassasystemene de selger fyller kravene i regelverket.
 
For mer info, les hele forskriften her: Forskrift om krav til kassasystem eller ta kontakt med oss på Lørenskog Regnskap AS.
 


Posted in not categorized    Tagged with lørenskog regnskap, lørenskog, regnskap, kassasystem, kassaapparat, forskrift, krav til kassasystem


0 Comments

Leave a Comment


Skatt (1)