Nye forenklinger for småbedrifter
by Lørenskog Regnskap on January 24th, 2016

Cirka 77 prosent av alle aksjeselskap har færre enn fem ansatte. Det vil si at de aller fleste aksjeselskaper er ganske små, men må forholde seg til samme lovgivning og byråkrati som store selskaper. Regjeringen har nå oppnevnt et utvalg som skal gå gjennom lovgivningen for aksjeselskaper og målet er å skape en enklere hverdag for ledere av små og mellomstore bedrifter. Vi applauderer regjeringens vilje til forenkling, og håper utvalget jobber godt. Vi ser for oss endringer som for eksempel:
  •  Terskelverdien for å velge bort revisjon heves.
  • Krav til oppbevaringstid for regnskapsmateriale ved fusjon, fisjon og avvikling reduseres.
  • Bedre muligheter for bruk av elektroniske løsninger, blant annet om generalforsamlings- og styreprotokoller kan føres og oppbevares elektronisk og at elektronisk kommunikasjon med aksjeeiere er hovedregelen.
  • Tilpasninger for selskaper med én eier hvor denne også utgjør styret.
  • Forenklede saksbehandlingsregler i selskaper der alle aksjeeierne er styremedlemmer.

Ekspertutvalget skal ledes av professor og instituttleder Tore Bråthen ved Handelshøyskolen BI. Øvrige medlemmer er Cecilie Ask (Finanstilsynet), Finn Kinserdal (EY), Eirik Gaard Kristiansen (Norges Handelshøyskole) og Elisabet Ekberg (KPMG).

Utvalget skal gi sine anbefalinger til Næringsdepartementet innen 30. september 2016, og på Lørenskog Regnskap gleder vi oss til å høre hva de kommer fram til og hvilke endringer det faktisk vil føre til!Posted in not categorized    Tagged with lørenskog regnskap, lørenskog, regnskap, småbedrifter, regelverk, aksjelov, forenkling, regjeringen


0 Comments

Leave a Comment


Skatt (1)