Ny elektronisk standard for regnskapsinfomasjon
by Lørenskog Regnskap on October 30th, 2015

​Skatteetaten jobber med forenkling av regnskapsprosessen, og har satt i gang et prosjekt for å lage en standard for hvordan man leverer regnskapsinformasjon.  Den elektroniske standarden har det velklingende navn «Standard Audit File Tax», eller SAFT, som vi foretrekke å kalle det. Innen utgangen av året skal det utarbeides et forslag til standard.

SAFT vil medføre at skatteetaten lettere kan innhente regnskapsdata elektronisk, men det betyr også at det blir enklere å bytte regnskapsfører.  Ulike regnskapsførerselskap benytter ulike regnskapsprogrammer, og med en elektronisk standard vil det bli mye lettere å overføre regnskapsdata fra det ene byrået til det andre.

Vi gleder oss til enklere løsninger, og håper SAFT kommer på plass neste år! 


Posted in not categorized    Tagged with regnskap, lørenskog regnskap, skatteetaten, regnskapskontor, saft, regnskapsfører, lørenskog


0 Comments

Leave a Comment


Skatt (1)